Oldalak

2018. július 7., szombat

Kurzus tematika 2017/18


Első féléves kurzus – francia fotóirodalom tematikája:
A szeminárium célja a képelemzési és szövegelemzési feladatok gyakorlása volt az alábbi felsorolt francia fotóirodalmi művek kapcsán:
- Séverine, Sac à tout, Félix Juven, 1903.
- Roland Barthes, L'Empire des signes, Paris,  Skira, 1970.
- Anny Ernaux – Marc Marie, L’usage de la photo, Gallimard, 2005.
- Philippe Delerm, Martine Delerm, Traces, Fayard, 2008.
- Jacques Prévert, Grand bal du printemps, photographies d'Izis Bidermanas, Paris, Cherche midi2008.
- Guibert, Lemercier, Lefèvre, Le photographe, Dupuis, 2003-2006.
- Jean-Loup Trassard, Les derniers paysans, Le voyageur a l’échelle, Cognac, Le Temps qu’il fait, 2000 et 2006.
- Clara Beaudoux, Madeleine project : http://madeleineproject.fr/
- Anny Duperey, Le voile noir, Seuil, 1995.
- François Bon, Autoroute (Seuil, 1999 et en hypertexte sur publie.net, 2014)
- Pierre Ménard et Anne Savelli, Laisse-venir, La Marelle, 2015.
- Pierre La Police, Jean Le Cointre, Le Balançoire de Plasma, Cornelius, 2005.
- Claude Cahun, Aveux non avenus, Fayard, 2011.

Második féléves kurzus - Fotográfia az elméletben és a gyakorlatban – általános művelő tárgyának tematikája
A 60 perces szemináriumot kéthetente összevont órák formájában tartottam. A kurzus célja a fotóesztétika alapjainak megismerése, a fogalomrendszer használata a képelemzés során, illetve a játékos fotográfiai munkákban. Az órai tematikát – Fotótörténeti példákat, Baudelaire, Benjamin, Cartier-Bresson, Barthes, és Flusser esztétikai és fotóelméleti írásait – interaktív beszélgetéssel, játékos feladatokkal, otthon elvégzendő feladatokkal jártuk körbe. A témához kapcsolódóan Photoshop/Gimp alapok, kompozíciós technikák használatát sajátíthatták el a hallgatók fotógyakorlatokon keresztül.

Ajánlott irodalom:
- Baudelaire, Charles: A modern közönség és a fotográfia, 1859. In: Válogatott művészeti írásai. Válogatta, fordította, előszóval és jegyzetekkel ellátta: Csorba Géza. A művészettörténet forrásai. Szerk. Vayer Lajos. Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1964. 108–112.
- François Soulages, A fotográfia esztétikája, Kijárat, Budapest, 2011. 346 oldal, Fordította: Ádám Anikó.
- Miltényi Tibor, Progresszív fotó, Szellemkép, Budapest, 1994.
- Pfisztner Gábor Fotóművészet lapjában megjelent írásai
- Roland Barthes: Világoskamra. Jegyzetek a fotográfiáról. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1985.
- Szilágyi Sándor: A fotográfia elméletei : klasszikus és kortárs megközelítések, Vince Kiadó, 2014. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0052_2A_fotoelmelet1/02_fogalmak_1_1.html
- Vilém Flusser: A fotográfia filozófiája, (Tartóshullám - Belvedere - ELTE BTK), Budapest, 1990.
Fordította: Veress Panka és Sebesi István
http://www.artpool.hu/Flusser/Fotografia/eloszo.html
- Walter Benjamin: A fényképezés rövid története. Ford. Pór Péter. In: Angelus novus. Magyar Helikon, Budapest, 1980.
- Walter Benjamin: A műalkotás a technikai reprodukálhatóság korában, (1936). Kurucz Andrea új fordítását átdolgozta: Mélyi József. http://aura.c3.hu/walter_benjamin.html

1. alkalom
- Bevezetés a képelemzés módszertanába, gyakorlása

2. alkalom
- kreatív feladatok a látással kapcsolatban

3. alkalom
- kreatív feladat – szelfi készítés

4. alkalom
- portré készítés, tudatos kompozíció

5. alkalom
- reklám elemzési feladatok

6. alkalom
- Photoshop kivágási technikák


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése