Oldalak

2017. június 29., csütörtök

A fotóirodalom kutatás története - szemelvények


Franciaországban a fotóbiográfusok körébe tartozó Gilles Mora, Claude Nori, Bernard Plossu fényképészek, Denis Roche költő és fényképész és Jean-Claude Lemagny (a Bibliothèque Nationale de France fotográfiai részlegének hagyatékőrzője és kurátora) megalapítják a Les Cahiers de la photographie (Fotográfia füzetei) az első fotóelmélettel foglalkozó szaklapot. Ennek a lapnak a második száma kifejezetten a fotográfia és irodalom kapcsolatával foglalkozik. A szórványosan megjelenő lap foglalkozik még az irodalmat is érintő fotóbiográfia fogalmával, majd a 80-as évek közepétől egy-egy szerző művére koncentrál, ezen belül pedig megjelenik Denis Rocheról és Roland Barthesról is egy szám. A többi szám tematikáit lásd még itt.Az 1990-es években kezdenek el megjelenni könyvek kifejezetten ebben a témában.

Angol nyelvű publikációk:
- Photography and literature : An International Bibliography of Monographs, (Fotográfia és irodalom: Monográfiák nemzetközi bibliográfiája) 2 vol., Mansell/Cassell, London, 1992.
- Literature and photography. Interactions 1840-1990. A critical anthology, (Irodalom és fotográfia, Interakciók 1840-1990, egy kritikai antológia) Jane M. Rabb (szerk.), Albuquerque, University of New Mexico Press, 1995.
 
Francia nyelven pedig az ezredfordulón:
- HAMON, Philippe, Imageries, Littérature et image au XIXe siècle (Képiségek, irodalom és kép a 19. században), Paris, José Corti, 2001.
- ORTEL, Philippe, La Littérature à l’ère de la photographie (Az irodalom a fotográfia korában) Nîmes, Jacqueline Chambon, 2002.
- GROJNOWSKI, Daniel, Photographie et langage (Fotográfia és nyelv), Paris, José Corti, 2002.
- THÉLOT, Jérôme, Les inventions littéraires de la photographie (A fotográfia irodalmi találmányai), Paris, PUF, 2003.
- MEAUX, Danièle – VRAY, Jean-Bernard (szerk.), Traces photographiques, traces autobiographiques (Fotografikus nyomok, önéletrajzi nyomok), Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2004.
- ARROUYE, Jean, (szerk.) La Photographie au pied de la lettre (Fotográfia a szó szerint), Provence, Publications de l'Université de Provence, Collection "Hors champ ", 2005.
- MÉAUX, Danièle, (szerk.), Études romanesques, Photographie et romanesque (Fotográfia és regény), n°10, CAEN, Lettres modernes minard, 2006.
- MONTIER, Jean-Pierre; ORTEL, Philippe; MÉAUX, Danièle; LOUVEL, Liliane (szerk.), Littérature et photographie (Irodalom és fotográfia), Cerisy-la-Salleban 2007 július 20 és 30-a között megrendezett konferencia kötete). PUR, 2008.
- EDWARDS, Paul, Soleil Noir. Photographie & Littérature (Fekete nap. Fotográfia és irodalom), PUR, 2008.


A zömében irodalmi és művészettörténeti megközelítések a fotográfia irodalmi recepcióját tárják fel, illetve azt, hogy milyen módokon jelenik meg a fénykép a fikciós szövegekben.

Philippe Hamon szerint a 19. századi elbeszélésekben a fényképnek lehet illusztratív szerepe, de aktánsként vagy metaforaként is megjelenhet a szövegekben.

Philippe Ortel szerint a XIX. században a fotográfia megítélése kettős az irodalmi diskurzusban: modellként szolgál, amennyiben az eljárást vizsgáljuk, illetve ellenpéldaként, ha a fotó, a létrejött kép és annak használata a téma.

Jérôme Thélot pedig odáig megy, hogy azt állítja, hogy az irodalom "találja fel" a fotográfiát. A fotográfiáról való gondolkodásban ugyanis kivételes szerep jutott az íróknak a fotográfia klasszikus korában. A könyvében Charles Baudelaire, Victor Hugo, Nadar, Champfleury, Villiers de L'Isle-Adam, Stéphane Mallarmé, Georges Rodenbach, Marcel Proust műveit elemzi, és mutatja meg, hogy a fotográfiáról való elmélkedésük mennyiben változtatta meg a médium megítélését. Ez aztán visszahatva az irodalomra, az irodalomról való gondolkodásukat is befolyásolta, és így végső soron a fotográfia is megújítójává vált az irodalomnak.

Jean-Pierre Montier szerint az eljárás koncepciója - a képkészítés, a fotó analógiája, a jelenlét érzése a képen - megkísérti az irodalmat, egy olyan faktor, ami újabb irodalmi formák megjelenését idézi elő, míg maga a fénykép a reprezentáció és az emlékezéssel kapcsolatos problémáknak a katalizátora. "Úgy gondoljuk, hogy a fotográfia egyszerre volt faktora és katalizátora a "modern" irányzatok vagy életérzés megjelenésének és végső soron egy kivételes elemzési eszközévé is válik."

Paul Edwards könyve abban is kivételes, hogy a francia irodalom mellett az angolszász irodalmat is tárgyalja, illetve a könyv mellékleteként közöl egy több, mint 2000 - zömében fotókkal illusztrált - könyvből és folyóiratcikkből álló fotóirodalmi listát, ami a francia phlit.org adatbázis alapjává válik.
A fent említett szerzők, irodalmárok és egyetemi oktatók, hozzák létre a phlit kutató csoportot 2010-ben és 2011-től lesz aktív a phlit.org fotóirodalmi adatbázis.

Az újabb publikációk főleg tanulmányok gyűjteményes köteteiből állnak, illetve elindul egy reflexió a különböző típusú fotográfiáknak a különböző irodalmi műfajokban betöltött szerepéről (a részletesebb publikációs listát lásd a phlit.org-on).

- MONTIER (szerk.), Transactions photolittéraires, PUR, 2015.
- EDWARDS, Paul, Perle noire. Le photobook littéraire, PUR, 2016
- MARTENS David, MONTIER Jean-Pierre, REVERSEAU Anne, L'écrivain vu par la photographie, PUR, 2017.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése