Oldalak

2017. június 29., csütörtök

Az egy éves posztdoktori kutatás összegzése

A SZTE Francia nyelv és irodalom tanszékén, illetve a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszéken végzett ÚNKP ösztöndíjas posztdoktori kutatásom kettős célt szolgált. Egyrészt a Franciaországban elfogadott, innovatív módszereket és teoretikus korpuszt mozgató fotóirodalmi téma hazai megismertetése, másrészt a magyar fotóirodalmi művek kutathatóságának technikai előkészítése azáltal, hogy feltérképezem és láthatóvá teszem magát az eddig nem körvonalazott korpuszt.

A posztdoktori kutatásom alatt a konferencia-részvételeimet és a publikációimat szintén e kettős elköteleződés határozta meg.

 A kutatási témához kapcsolódóan alkalmam nyílt órát is tartani az első félévben a SZTE Francia Nyelv és Irodalom tanszékén, illetve a második félévben összevontan a Francia tanszéken és a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszéken. A részletes óravázlatokat lásd: online. Az órához készült e-learning anyagok hamarosan szintén elérhetőek lesznek online.

Magyar Fotóirodalmi Adatbázis - MAFIA

Az adatbázis elsősorban a magyar nyelvű fotóval illusztrált szépirodalmi könyveket gyűjti össze, és célja, hogy ez által láthatóvá és kutathatóvá tegye a fotográfia és az irodalom kapcsolatának tematikáját Magyarországon. A jelenlegi könyvtári adatbázisok nem térnek ki az illusztrált szépirodalmi műveknél az illusztráció típusára, ezért ezeknek a könyveknek a létezése gyakorlatilag láthatatlan marad. Ahogyan Philippe Ortel is megjegyzi La littérature a l’ère de la photographie (Irodalom a fotográfia korában) című könyvében, a fotográfiának az irodalomra tett hatása rejtve maradt sokáig, többek között a fotó mindennapos használata, a művészeti értékének és valósághoz való kapcsolatának problematikus volta miatt. Magyarországon a témával foglalkozó tanulmányok is csak szemezgetnek a fotóirodalmi művekből.

Az eddigiekben a posztdoktori kutatásom alatt több mint 200 fotóval illusztrált könyvet azonosítottam be, főként a SZTE Klebesberg Kúnó könyvtár illusztrált szépirodalmi műveinek (több mint 16ezer rekord) keresőszavas szűrésével, illetve autopsia módszerével. Ezekből a feldolgozott és kiegészített (tárgyszavazott és jegyzetekkel ellátott) rekordok a blogon, illetve a SZTE Francia tanszékének megújuló honlapján excel formátumban már elérhetőek lesznek.

A válogatásból, az átnézendő adatmennyiség nagysága miatt, első körben ki lettek zárva: a másodlagos irodalmi művek, a tankönyv jellegű könyvek, illetve néhány kivétellel a magyar szerzők valamilyen külföldi nyelven megjelent művei, annak tudatában, hogy minden kategorizálás hermeneutikai problémákat vet fel, és részben szubjektív tényezőkön alapszik. Reményeink szerint, mint élő adatbázis ez a későbbiekben még kiegészíthető és tovább gondolható lesz.

Az adatbázis az alábbi műfajok/kategóriák szerint teszi lehetővé a keresést: drámák és színművek, ifjúsági irodalom, utazási irodalom, író portrék és életrajzok, önéletrajz, illetve a gender tanulmányok folytatásához külön színnel lettek jelölve a női írók és fotográfusok.   Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával készült

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése