Oldalak

2016. szeptember 13., kedd

Részletek Philippe Hamon: Imageries. Littérature et image au XIXe siècle című könyvéről készült recenzióból

Philippe Hamon: Imageries. Littérature et image au XIXe siècle. Paris, José Corti coll. "Les Essais" 2001. 315. - Pál Ágnes recenziója - Megjelent a Helikon : irodalomtudományi szemle, 2002. (48. évf.) 4. számában. 504-506. old.

- Részlet -

Hamon Imageries című könyvének kiindulási alapja, hogy a XIX. században új tárgyak (fényképek, képeslapok, bélyegek, képregények, színes plakátok), új helyszínek (múzeumok, mozik, kiállítások, kirakatok) jelennek meg, újdonság az is, hogy plakátba bújt szendvicsemberek tűnnek fel az utcán, a tudomány fejlődésével a testről alkotott kép is alapvetően megváltozik. Mindez egyértelmű. De az már sokkal kevésbé az, hogyan hatott mindez az irodalomra. Nem csupán arra keresi a választ Philippe Hamon, hogy ezek az újdonságok hogyan jelennek meg az irodalmi művekben, hanem arra is, hogy milyen változásokat hoztak az elbeszélő technikában. A fénykép, a múzeum, a műhely, az utca, a test és a gyár azok a tematikus egységek, amelyekre Hamon könyve épül.
A fényképnek, a „gyártott képnek” különös jelentőséget tulajdonít. A fényképezés megjelenésével új típusú könyv születik: a fényképalbum – ez is közrejátszik abban, hogy új olvasási stratégia alakul ki, továbbá új olvasófajta, aki, mint egy albumba, a könyvbe is bele-bele lapoz, a verseskötetet találomra üti fel, a tekintete pedig, mintha egy képet nézegetne, ide-oda cikázik a papíron. Baudelaire írja a Tableaux Parisiens előszavában, hogy új típusú könyvet tart a kezében az olvasó, amely kis villanásokból, egymást követő benyomásokból áll – töredékeket tartalmazó könyvet, amelyet lapozgatni kell. Verlaine-nél alapmotívum a darázs, amelynek röpte ugyanerre a cikázó mozgásra utal, sőt ez a jelenség Hamon szerint összefüggésbe hozható Flaubert néhány tájleírásával is, ahol mintha egy cikcakk vonalat követne a leíró tekintete.
A fénykép ekkoriban általában pózokat örökít meg, társadalmi tablóként funkcionál. Zola regényeiben a fényképalbum nézegetése visszatérő téma, Hamon ezt a La Curée című regényből vett idézetekkel mutatja be. A fikciós szövegekben különböző módon jelenik meg a fénykép: lehet illusztráció, de aktáns is (több Maupassant novellában kitüntetett szerepe van a történet alakulásában), vagy metafora. Hamon idézi Walter Benjamint, aki szerint a fénykép a „tekintet tudatalattija”; a XIX. századi ember mintha a fényképeken keresztül látná a világot, a Goncourt fivérek szavaival ez a világ fekete-fehér. A fénykép előhívásának színhelyét, a sötétkamrát Hamon a XIX. század metaforájának érzi. Megfigyelése szerint számos lakószoba leírása is idézi a fényképezőgépet, a fényképezés mechanizmusát. Ezzel visszautal a már felidézett Du Descriptif című munkájára, ahol a realista regényben szereplő szobák leírásának különös figyelmet szentelt. A leíró részleteket közvetlenül megelőző jelenetben az elbeszélő általában kinyitja a szoba ajtaját és belép, majd tekintetével bejárja a szobát: mintha egy fényképezőgép nyílna ki, és exponálódna a kép. A szoba a XIX. században egyszerre „ikonotéka” és „képgyár”, ahol képeket állítanak ki, emlékek és különböző csecsebecsék halmozódnak fel. Szimbolikus jelentőségű, hogy a leakasztott képek a realista szövegekben mindig nyomot hagynak a szobák falán. A nyom, a lenyomat olyan téma, amely Hamont nem hagyja nyugodni, könyvében többször visszatér rá. Fényképről, negatívról, sötétkamráról szóló eszmefuttatását Hamon egyetlen fénykép, ifjabb Nadar Fényképész Pierrot című képének hosszas, szuggesztív elemzésével zárja.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése